Open Minds Musik

Utbildning i Röst – Rytm – Rörelse – Rum

2020–2021

Open Minds Musik är en ettårig utbildning som riktar sig till unga personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen. Studielinjen riktar sig till såväl nya intresserade som till dem som tidigare studerat vid Open Minds.

Beskrivning av utbildningen

Röst: vi pratar, lyssnar, sjunger, läser högt, skriver, improviserar och övar olika känslouttryck.
Rytm: vi klappar rytmer och stampar, musicerar och prövar på olika rytminstrument och hittar på egna.
Rörelse: vi dansar, kryper, promenerar, berör och jobbar med olika material så som vatten och lera.
Rum: vi utforskar såväl våra inre rum som miljöerna vi i verkliga livet vistas i.

Målgrupp

Unga, grundskolegångna (16 år fyllda) personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Mål 

Utbildningen tränar såväl musikframställning, studerandenas självuppfattning, kroppsuppfattning som sociala förmåga. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och ge den studerande redskap för nya uttryck. 

Studieplatser

10–12 st

Tidpunkt om omfattning

Studierna omfattar tre dagar per vecka, i regel måndag–onsdag kl. 10–14.30, med lunchpaus på skolan.

Hösttermin: 7.9–16.12.2020 (höstlov v. 42)
Vårtermin: 11.1–21.4.2021 (sportlov v. 8)
Sammanlagt 28 veckor, 420 lektioner.

Lärare

Annika Cleo, artist och kompositör, som verkat som timlärare på Open Minds Go Stage 2014 och som undervisat länge på Lärkkulla. Därtill undervisar olika timlärare i de ämnen de har specialkunskaper i.

Studieavgift

Studierna är avgiftsfria för deltagarna tack vare bidrag av Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse, förmedlat av FDUV. De studerande betalar en matavgift på 5 € per dag för lunch.

Tilläggsinfo

För mer information kontakta kurser@vnf.fi eller 0440 22 6021.

Utbildningen ordnas i samarbete med Kårkulla samkommun och understöds av Sophie von Julins Stiftelse, förmedlat av FDUV.

Ansökan

Sista ansökningsdag 31.5.2020. Det går att höra sig för om lediga studieplatser också efter detta datum. Beslut om studieplats meddelas senast 15.6.2020.

Printa ut en ansökningsblankett