Kansliets öppettider under sommaren

Skolans kansli har semester 1–31.7.2024. Vi svarar på inkomna mejl snarast möjligt fr.o.m. 1 augusti.

Vi tar emot ansökningar som vanligt under den här tiden.

Vid brådskande ärenden kan rektor Henrik Grönroos kontaktas på rektor@vnf.fi eller 040 558 2081.