Kansliets öppettider under sommaren

Skolans kansli har semesterstäng 10–28.7.2021. Vi svarar på inkomna mejl snarast möjligt fr.o.m. 29 juli.
Vi tar emot ansökningar som vanligt under den här tiden.
Vid brådskande ärenden kan rektor Henrik Grönroos kontaktas på rektor@vnf.fi eller 040 558 2081.