Finlandssvenska folkhögskoledagar

9–10 juni 2020 vid VNF

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Logi*

Klicka en gång på "skicka" och vänta på meddelandet "Tack för din anmälan".