Tvärvetenskap i folkhögskolmiljö

Höstterminen är halvvägs och de studerande vid Natur och medicin-linjen har redan plöjt igenom flera naturvetenskapliga kurser.

De verkar njuta av att fokusera på ett snävare ämnesområde efter den breda bas de fått under sin tidigare skolgång och det är ju också en av idéerna bakom studieprogrammet.

Studerande från Juridiska programmet och Natur och medicin tar ivrigt itu med det tvärvetenskapliga arbetet i grupp.

Utöver detta försöker vi också vidga våra vyer lite. Till exempel inledde vi denna vecka en kurs tillsammans med Juridiska programmet. Vi ska under kursens lopp få en inblick i hur olika vetenskapsområden tangerar varandra i praktiken. De studerande skall lära sig att samarbeta tvärvetenskapligt och få en djupare insikt inom olika teman, såväl inom det naturvetenskapliga, medicinska som det juridiska området.

”Det är inte alltid lätt, men mycket lärorikt, att ta steget bort från sitt eget bekanta område.”

Tidigare år har ämnen som eutanasi, djurskydd, droger, miljöskydd, abort och kloning behandlats ur olika synvinklar under motsvarande kurs. De studerande väljer själv ett medicinskt eller naturvetenskapligt ämne som står dem nära och i grupper bekantar de sig tillsammans med juridikstuderande med den lagstiftning som reglerar just det ämnesområdet.

Det är inte alltid lätt, men mycket lärorikt, att ta steget bort från sitt eget bekanta område och lita på att någon annan löser problemet tillsammans med en. Och visst lär man sig mycket då man får förklara sitt ämne för andra. Det ska bli spännande att se vilka studier som växer fram dethär året!