Inspiration i snöslasket

Det är lördagsmorgon i februari. Regnet smattrar mot rutorna och gatorna utanför skolhuset är fyllda av snöslask. Inget uppmuntrande väder. Men inne i VNF:s matsal pågår inspirerande samtal redan före klockan nio.

Övernattande kursdeltagare har samlats för frukost och nu byter de tankar kring gårdagens föreläsning och diskussioner. Ett perfekt sätt att starta en ny kursdag på!

Kursen Chock ingår i grundstudier i krispsykologi som detta år kan avläggas vid VNF i samarbete med det öppna universitetet vid Åbo Akademi. Kursen har lockat deltagare från olika delar av södra Finland. Tillsammans med föreläsaren Anne-Charlotte Kjerulf går man igenom teori och ett stort antal exempel från verkligheten.

”Nu är man ett stort steg på väg med förberedelserna inför skrivningarna.”

Lite senare släntrar också deltagarna i den populära prepkursen i lång matematik in. För tredje och sista gången skall de tillbringa ett veckoslut hos oss för att räkna och öva inför årets studentskrivningar. Koncentrationen är stor och arbetstakten hög. Lärare Henrik Nordström svarar på frågor och handleder framåt. När kursen avslutas på söndagen är feedbacken från deltagarna positiv. Man har hunnit räkna massor, läraren har varit uppmuntrande och inspirerande, nu är man ett stort steg på väg med förberedelserna inför skrivningarna.

Ett kursveckoslut vid VNF är till ända. Ett veckoslut som gett deltagarna ny kunskap, men också möjlighet till värdefulla möten och lunchsamtal med likasinnade. I mitten av mars är det deltagarna i Silversmide och Författarskolan som fyller huset med liv!