Helt OK att det blir vardag igen

Skolan börjar. Det kan vara hur roligt som helst. Visst; ofta associeras skolstart med att en på förhand sett evig sommar är slut, och att plikterna kallar. Som ett exempel på att det blir sämre. Men då vardagen väl tar vid, kan det vara hur bra som helst.

Vid VNF studerar man ämnen som man själv har valt och upplever relevanta. Under ledning av lärare som är proffs på det de undervisar i. Dessutom träffar studerandena många eller till och med en massa gästlärare som alla bidrar med ny kunskap och nya infallsvinklar på det som studeras.

”Det är nya vänner, gemenskap över linjerna, kontakt med sådana som har liknande värderingar som man själv har, och sådana som inte har det.”

Förutom själva studierna, är ett år på en folkhögskola också mycket mera. Det är nya vänner, gemenskap över linjerna, kontakt med sådana som har liknande värderingar som man själv har, och sådana som inte har det. För dem som bor på internatet blir detta extra tydligt.

Ett gemensamt år för det hundratalet studerande som inledde sina studier på VNF i måndags har alltså börjat. Följ oss gärna och se vad vi håller på med på skolan. Och så kanske du kommer med något år?

Vi håller kontakt!