Halvägs in på höstterminen

Vi på Natur och medicin har inlett höstens studier med iver och god gruppanda.

Vi ägnade nästan hela första veckan åt att lära känna varandra och att tillsammans minnas vad vi kan inom de ämnesområden vi skall studera under året. En solig dag i september besökte vi Tvärminne och universitetens forskningsanläggningar där.

Besök på Tvärminne forskningsstation

Allra mest har vi dock spenderat vår tid i klassrummen. Lyssnat, räknat, skrivit och framförallt diskuterat! Via dialogen inom gruppen lär vi oss varje dag nya och intressanta saker.

”Via dialogen inom gruppen lär vi oss varje dag nya och intressanta saker.”

Vi har också t.ex. analyserat näringsinnehållet i en valfri måltid under höstlovet. Det finns otroligt mycket att lära om både matspjälkning och näringslära på en tallrik mat!

Näringslära serverat på fat

Hösten rusar iväg, men vi jobbar på i trygg takt mot vårens och framtidens utmaningar!