Den bästa av produktioner

I den bästa av produktioner går allt smidigt. Det finns tillräckligt med resurser och tid för att göra allt det som ska göras, och allt flyter på.

I den bästa av produktioner finns en producent som håller i trådarna och ser till att alla har möjlighet att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Där finns en regissör, med en stark vision, som jobbar utgående från ett manus tillsammans med sitt team. Kapellmästare behövs om det finns livemusik och koreografen behövs om det finns danselement. Regissören jobbar med maskören och kostymplaneraren för att skapa karaktärernas utseende och med scenografen, rekvisitören, ljusplaneraren, ljudplaneraren och vid behov kanske även en videoplanerare för att skapa en värld på scenen. Därtill kan en regiassistent vara bra att ha, som stöd.

Producenten har sin produktionsassistent, och har också hjälp med marknadsföringen, det grafiska materialet (affischer, programblad, hemsida osv), fotograferandet och biljettförsäljningen. Under föreställningar finns en inspicient som ser till att alla och allting som ska vara på scen är det, och att allt och alla som inte ska vara det inte är det. En tekniker som ser till att tekniken fungerar; lampor, mickar, ljudeffekter, videoklipp, allt. OCH inte att förglömma skådespelarna, som finns på scenen. Förstås.

Alla behövs när det ska byggas scenografi. Foton: Emma Nordblad

I den bästa av produktioner finns var och en till för att sköta sin specifika uppgift, och i den bästa av produktioner blir var och en uppgift skött med bravur och utan brådska. Deadlines finns, men de betas av en efter en utan att tänjas på överhuvudtaget. Den bästa av produktioner kommer dock aldrig att dyka upp. Oftast är det resurserna eller tiden som är boven i dramat. Uppgifter slås ihop, det ska vändas på slantarna och tiden räcker inte till allt man skulle vilja göra. Men publiken får aldrig se vad det drömdes om där i början, vilka nödlösningar som användes eller vad man kunde ha gjort med mera tid eller resurser. De får se vad man HAR gjort. Och det fantastiska är, att det i slutändan alltid brukar räcka!

”Dessutom har de lärt sig sina repliker, sina karaktärer, sina entréer och sina sortier, sina stämmor och sina danssteg.”

Nu när Teaterlinjen lägger upp sin slutproduktion Midsommarkval får de känna på vad det betyder att göra en produktion med väldigt lite resurser. Och eftersom de själva ska dela sin tid mellan skådespelandet och många andra uppgifter, blir det även väldigt lite tid. I årets produktion har de hjälpt till med manusarbetet, planerat sin egen maskering och kostym, hjälpt till att bygga scenografin och hittat sin egen rekvisita, haft produktionsmöten, sålt annonser till och producerat sitt programblad, samt marknadsfört pjäsen. Dessutom har de lärt sig sina repliker, sina karaktärer, sina entréer och sina sortier, sina stämmor och sina danssteg. Allt på tre månaders tid.

Pjäsen börjar ta form. Under en vecka kvar till premiär! Foton: Malin Åhman

Hjälp har de haft från regissör, sångcoach, koreograf, maskör och tekniker. De har även fått hjälp med en del av scenografin, foton och det grafiska koncept från studerande på konstlinjen Create EYE, samt lite marknadsföringshjälp av studerande på kommunikationslinjen Create WORD. Och så har de haft en nästan klar kulturproducentstuderande, som inte riktigt kunnat hålla sig borta från producerandet under sitt mellanår på VNF.

De har haft mycket att stå i, men utan att överdriva så vet jag att det kommer att räcka. Även den här gången!