Bekräftelseblankett

  Härmed bekräftar jag*


  vid Västra Nylands folkhögskola för läsåret 2024–2025.

  -

  BOENDE
  Vi räknar med att minderåriga studerande i första hand bor hemma. Möjlighet till boende på skolans internat finns, om vårdnadshavaren och skolan tycker att det är motiverat.

  Jag behöver internatsplats*

  (Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

  -

  BETRÄFFANDE BOSTADEN noterar jag att en garantisumma (50 euro) bör erläggas vid läsårsstart. Denna summa återbetalas till mig vid utflyttning under förutsättning att lägenheten är städad och även i övrigt i samma skick som vid mottagandet. Jag är medveten om att min rätt att besitta lägenheten automatiskt upphör vid slutet av läsåret den 23 maj 2025. Jag förbinder mig att hålla bostaden i städat skick och att vid eventuellt uppkommande behov på begäran byta plats inom internatet i det fall att skolan skulle finna detta motiverat under läsåret. Jag är medveten om att omyndiga studerande kan bo på internatet endast om skolan och vårdnadshavaren skriftligen kommit överens om detta.

  -

  Jag är medveten om att VNF är en rökfri skola.

  Födelsedatum

  Vårdnadshavare:

  Var fick du först information om VNF-studierna? Välj ett alternativ:*