Mitä tapahtui talvelle? – Danslinjen turnérar

De studerande står själva för produktionen. Verket är beställt av Raseborgs stad och visas upp för andra klassisterna i Raseborgs finska lågstadier.