Läsårsstart 2020

VNF planerar att starta terminen med närundervisning på vanligt sätt den 19.8.

Vi vidtar nödvändiga åtgärder så att vi alla hålls friska. Om situation ändrar, har vi en B plan. Men vi hoppas att vi inte behöver använda den.

Välkommen till VNF!