Teaterlinjen turnérar med barnpjäs

SAGAN OM DUMMERJÖNS

Om att våga vara sig själv

berättad av Teaterlinjen vid VNF

Pjäsen visas för andra klassisterna i Raseborgs svenska lågstadier. Den riktar sig till förskolebarn, första- och andra klassister och kan bokas även till andra skolor. Tag kontakt för mera information!

Pjäsens längd: 45 minuter inkl. 10 minuter gemensam diskussion
(teaterensemblen anländer 1 timme innan för förberedelser)

Teknikbehov: ett eluttag, scen/golvutrymme ca 4 x 7 m (ex. skolans festsal eller ett större klassrum)

Produktion: Teaterlinjen vid VNF

Beställare: Raseborgs stad

Kontakt: Tom Lindblom, 040 7007 242 / tom.lindblom@vnf.fi