Ansökan 2023–2024

Ansökan till vårterminen 2024.

  Välj vilken linje du söker till, fyll i dina personuppgifter och bifoga betygskopior (sökande till Natur & medicin) och klicka till sist på "Skicka ansökan".

  1. Jag vill ansöka om studieplats till följande linje/linjer:
  (Markera dina val i prioriteringsordning.)

  2. Namn

  3. Födelsedatum (fyll i med siffror)

  4. Utbildningsnivå för högsta avlagda examen:*

  5. Nuvarande sysselsättning (innan studierna inleds):*


  6. Modersmål:*


  7. Kontaktuppgifter

  8. Jag behöver internatsplats*

  (Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

  9. Var fick du först information om studierna/VNF? Välj ett alternativ:*


  10. För sökande till linjen Natur & medicin: ladda upp kopior på studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet, eller examensbetyg från senaste utbildning. (Mer info under fliken ANSÖKAN)

  Du kan bifoga pdf-filer samt de flesta bild- och textfiler. Bifoga (max 10 Mb):