Kulturparasollet – kurser i teaterkonst

Kurssin opetuskieli on ruotsi

Kurser i bl.a. improvisation, rörelse, scenteknik, akrobatik, scenvana, stage fighting, retorik och dramapedagogik.

FÖR VEM?

Gymnasie-, VNF- och Lärkkullastuderande.

NYTTA?

Träna din förmåga att uppträda och uttrycka dig själv med hjälp av scenkonstens olika metoder samt att agera tillsammans i grupp. Skaffa dig kunskaper och färdigheter för framtiden oberoende av karriärval: självförtroende, kreativitet, initiativförmåga mm. Utmana dig själv och prova på det du inte vågat förut!

GYMNASIEDIPLOM I TEATERKONST

Om du vill kan du avlägga ett gymnasiediplom i teaterkonst, men du kan också välja att bara gå enskilda kurser! För att avlägga diplomet bör du välja 2 praktiska kurser vid VNF eller Lärkkulla + 1 teorikurs vid gymnasium + diplomkursen.

OMFATTNING

Varje termin ordnas 2–3 kurser à 38 lektioner (som motsvarar en gymnasiekurs). Du kan välja fritt bland kurserna och plocka ihop en helhet som passar dig bäst. Du kan själv välja hur många kurser du deltar i per läsår.

PLATS OCH TID

Karis: TryckeriTeatern, VNF, Lärkkulla, KBG. Ekenäs: EG.

En kurs vid VNF eller Lärkkulla består av
ett kursveckoslut (fre kl. 16.00–19.30, lö–sö kl. 10.00–16.00)
+ 4 vardagskvällar (kl. 15.15–19.30).

Kursen i teaterkunskap följer gymnasiernas scheman.

PRIS

Studierna i teaterkonst är avgiftsfria. Gymnasiestuderande kan anhålla om ett resebidrag för de kurser som inte ordnas på egen ”gymnasieort”. Lunch serveras till studerandepris under veckoslut à 2,50 €.

INFO

VNF:s utbildningsplanerare: 0440 22 6021, kurser@vnf.fi.
Din studiehandledare på gymnasiet svarar också på frågor.

ANMÄLAN

Gymnasiestuderande lämnar in anmälningsblanketten till sin studiehandledare.
Studerande vid VNF och Lärkkulla anmäler sig till kurser@vnf.fi.

Kulturparasollet är ett samarbete mellan VNF, LärkkullaEkenäs gymnasium, Virkby gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium. Projektet stöds av Svenska kulturfonden.

Ansvarig lärare/koordinator: scenkonstnär Dan Idman

Nästa kurs: