Författarskolan 23–24 | meneillään oleva kurssi

Kurssin opetuskieli on ruotsi.

oktober 2023–augusti 2024

Den ettåriga kurshelheten riktar sig till dig som vill skriva ett manus. Formen för berättelsen (prosa, lyrik, dramatik) är fri. Det behöver heller inte finnas något manus när kursen börjar, det kan arbetas fram under kursens gång.

Att skriva är ett sätt att se och få syn på omvärlden. Det är att berätta historier och berättandet är att – på olika sätt – beskriva och/eller förhålla sig till världen.

Författarskolan är ett sammanhang där man får växa som enskild skribent och i relation till gruppen. Skrivandet behöver inte vara ensamt. Själva skrivandet formas enligt en dramaturgisk princip där det framför allt gäller att se mönster och foga ihop dem till helheter. Författarskolan tar skrivandet på allvar och visar samtidigt på lekfullheten i att skriva med hjälp av olika kreativa skrivövningar.

Under kursen får deltagarna lära sig att hitta spår för berättelser och helheter – olika slags former och format – och träna på olika tekniska möjligheter i skrivandet. Som lärare och handledare fungerar författarna Mia Franck och Monika Fagerholm, som båda varit ledare för ett flertal skrivkurser och lärare på Författarskolan sedan starten 2017.

Ansökan

Samtliga deltagare ska producera ett råmanus eller ett längre bearbetat manus. För att uppnå detta resultat kommer antagningen till Författarskolan att ske genom motivationsbrev.

Motivationsbrevet är ett personligt format brev. Brevet är ett arbetsprov och kräver därför att du lägger ner tid på det. Berätta om dig själv, vad du gjort, vad du gör nu. Berätta om ditt skrivande och läsande. Lägg i synnerhet tyngdpunkt på din ambition med kursen. Tala om för oss varför just du ska antas till denna kurs. Obs! I motivationsbrevet avses inte projektbeskrivningar eller synopsis, vad som intresserar oss är drivkrafter, vilja att lägga ner tid och energi på att skriva – beredskapen att möta upp mot de krav – att skriva regelbundet – som skolan ställer.

Förutom motivationsbrevet skall det till ansökan bifogas (ungefär) en sida skriven text. Det kan vara ett utdrag ur något du just nu håller på att skriva/alternativt en projektbeskrivning. Materialet behöver inte vara färdigt. Avsikten är att visa på ditt skrivande på annat sätt än genom motivationsbrevet.

Sista ansökningsdag är söndag 20.8.2023. Ansökningar som skickas in efter 20.8 beaktas inte. Fyll i ansökningsblanketten (längst ner på denna sida) och bifoga bilagorna.

Målgrupp

Författarskolan riktar sig till både professionella och amatörskribenter. En dynamisk grupp består gärna av människor med olika erfarenhet i livet och av skrivandet, olika åldrar och varierande mål för skrivandet. Själva skrivandet mår bra av att få finnas i en grupp där frågeställningarna, om vad som fungerar och inte fungerar, är mångfacetterade.

Pedagogisk idé

Författarskolan är uppbyggd enligt en resa i sex huvudsakliga etapper varav de tre första handlar om att skapa ett manus och de tre senare fokuserar på att samtidigt som nytt skrivs, kreativt bearbeta manuset. Under sju intensiva veckoslut möts deltagarna för att skriva, diskutera och läsa varandras text (100 % konfidentialitet gäller). För att få en fungerande grupp där det är tryggt och välkommet att arbeta med textvärlden läggs det vikt vid gruppdynamiken. Utöver de gemensamma träffarna ingår regelbundet individuell handledning av de två lärarna i Författarskolan.

Som pedagogisk idé bygger Författarskolan på att visa hur en tanke på organisk dramaturgi kan föda fram ett manus. Att en resa i sex etapper kan skapa ett manus. Hela året görs som en skrivresa.

”Jag måste gå på skrivarkurs” – blogginlägg av Mona Kimbel som deltagit i Författarskolan 19–20.

 

Lärare: författarna Mia Franck och Monika Fagerholm

Kurstider: fre kl. 18–20.30, lö kl. 10–16, söndag kl. 10–14

Kursveckoslut:
2023: 13–15.10 och 8–10.12
2024: 12–14.1, 8–10.3, 19–21.4, 18–19.5 (lö–sö) och 23–25.8

Omfattning: 100 närstudielektioner, distansarbeten och personlig handledning.

Kurspris: 730 € (ca 105 € per kurshelg). Kursavgiften faktureras i två rater (möjligt att avtala om flera rater). Till priset tillkommer kostnader för måltider: fredagens kvällste, lunch och kaffe på lördag och lunch på söndag (ca 20 €/veckoslut).

Logi: Två personers rum 24 €/natt. Enkelrum 34 €/natt. I logipriset ingår frukost.

Sista ansökningsdag: Hakuaika on päättynyt.
Ansökningar som skickas in efter 20.8.2023 beaktas inte.
Fyll i ansökningsblanketten och bifoga 1) motivationsbrev och 2) en sida text. Besked om studieplats meddelas per e-post ca två veckor efter ansökningstidens slut. De som inte antagits får ett meddelande per e-post. Det krävs 10 bekräftade deltagare för att kursen skall starta. Max antal deltagare: 14.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021