Marknads- och immaterialrätt, 5 sp (ÅA)
22.11 – 24.11.2019

Lue lisää >

Storolyckor / katastrofberedskap, 5 sp (ÅA)
22.11 – 24.11.2019

Lue lisää >

Skadeståndsrätt, 5 sp (ÅA)
11.10 – 13.10.2019

Lue lisää >

PTSD / långtidsverkningar, 5 sp (ÅA)
20.9 – 22.9.2019

Lue lisää >