Kymppiluokka

Täällä saat mahdollisuuden korottaa arvosanojasi yksittäisissä peruskoulun aineissa täysin uudessa ympäristössä.

Tavoitteenamme on tarjota sinulle antoisa lukuvuosi tulevaisuutesi ja oman kehittymisesi hyväksi. Keskeisiä alueita opiskelussa ovat itsetunto, aloitekyky ja motivaatio. Kymppiluokka on hyvä vaihtoehto silloinkin, kun sinulla ei vielä ole selviä tulevaisuudensuunnitelmia. Haluamme tarjota sinulle viihtyisän ja hyvän oppimisympäristön: lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, työelämään tutustumista ja opintokäyntejä.

Opiskelu on ilmaista osallistuessasi kymppiluokalle samana tai seuraavana vuonna, kun olet päättänyt peruskoulun yhdeksännen luokan.

Opetuskieli on ruotsi.

Haku

Haku Kymppiluokalle tehdään opintopolku.fi -sivun kautta 22.5–24.7.2018.

Kymppiluokka Facebookissa.

"Jag ville ta ett ”pausår” för att fundera lite." Robin, 2016–2017 (Raseborg)

Jag sökte till Tian för att jag inte visste vart jag skulle söka och för att jag ville ta ett ”pausår” för att fundera lite. Bra med Tian är att vi har positiv stämning på timmarna, lärarna är roliga och så är det inte så stressigt.

"Bra med Tian är att man får repetera saker man kanske glömt från högstadiet." Kia, 2014–2015 (Raseborg)

Jag sökte till Tian för att höja mitt betyg och för att få ett "mellanår". Bra med Tian är att man får repetera saker man kanske glömt från högstadiet och så får man längre tid att fundera på vilken skola man vill till.

"Tian har fått mig att uppnå nya nivåer." Leila, 2013–2014 (Lumparland)

Tian har fått mig att uppnå nivåer som man själv inte trodde sig klara av.

Sagt om Tian:

Jag var först lite osäker på om jag skulle trivas, men inte mera, jag är glad att jag valde Tian! Många härliga elever och lärare.

Jag rekommenderar Tian till andra som inte kommit in dit de ville.

Jag sökte till Tian för att...

..få tänka ett extra år på vart jag vill söka nästa år.

..jag märkte att skolan jag började inte var min grej. Jag funderade av och an på vad jag skulle börja studera och tänkte att Tian kunde vara ett alternativ. Till slut såg jag många fördelar i det och bestämde mig för att ringa och höra ifall de tog emot mig.

..jag var barnslig och inte brydde mig i högstadiet, vilket gjorde att jag inte kom in till gymnasiet. Utan Tian vet jag inte vart jag skulle ha fortsatt.

..jag inte trivdes i den skolan jag först gick i. Tian är ett bra alternativ eftersom jag fick ett år till att fundera ännu och samtidigt höja i olika ämnen.

..jag inte kom in till skolan jag ville till. Jag tänkte att jag söker till Tian eftersom det bara är ett år och jag kan höja mina vitsord och kan söka pånytt sen.

..höja vitsorden och ha tid att fundera vad jag vill studera till.

Bra med Tian:

Man lär sig bättre än i högstadiet.

Alla är så motiverade att gå på Tian så därför är det roligt. Alla är trevliga och man får jobba ganska fritt.

Ämnen man förut hade svårt i känns lättare tack vare bra lärare och bättre miljö att arbeta i.

Man får ett extra år att fundera på framtiden men missar inte några poäng inför nästa års GA-ansökan.

Det är lugnt på lektionerna och alla får arbeta på sitt eget sätt vilket gör det friare och lättare.

Lärarna är trevliga och undervisningen är något helt annat än i högstadiet, här är målet att lyckas och höja – inte bara att komma vidare.

Klassen är liten så det är bra arbetsro.

Opettajat

Anna Jakobsson

Kymppi luokka

Puh. 044 022 6048
anna.jakobsson@vnf.fi