Vad har vi gjort hittills?

Välkommen till Psykologlinjen vid VNF! Vad sysslar vi riktigt med på den här linjen? Är det som gymnasiet?

I introkursen går vi genom det man studerat i gymnasiet, som lite repetition för dem som gått alla kurser, men också så att de som inte gått alla kurser ska vara med på noterna. Vi har också tagit upp vad man ska göra då man lägger upp en forskning.

Vi har biologisk psykologi där vi pratar om hur kroppen och psyket påverkas av varandra. Vi har haft ett litet samarbete med linjen Natur och medicin, där vi gått igenom hjärnan och dess funktioner. Vi har pratat om psykisk hälsa och ohälsa på arbetsplatsen. Vi har också pratat om hur man ska bemöta barn som har det svårt och olika teorier om hur barn utvecklas.

”Vi har intervjuat varandra och fått pröva på både hur det känns att vara intervjuare och intervjuobjekt.”

Till psykologen hör förutom teorier och biologi, det konkreta psykologarbetet. Om man arbetar som psykolog kommer man inte konstant att prata om de olika teorierna då ens arbete ändå går ut på att hjälpa människor med olika svårigheter. Dessa kan vara psykologiska sjukdomar som depression och ångest, inlärningssvårigheter, stresshantering, hjälp med kriser såsom en skilsmässa eller att någon nära gått bort. Därmed har vi gjort olika konkreta övningar som man inte tar upp i gymnasiet. Vi har intervjuat varandra och fått pröva på både hur det känns att vara intervjuare och intervjuobjekt. Vi har också övat på att analysera vilken psykologisk sjukdom någon kan ha, bl.a. kollade vi då på filmen A Beautiful Mind, där huvudkaraktären har schizofreni.

Höstpromenad runt Pumpviken.

Fysisk hälsa är viktigt för att man ska må bra och vi har utövat lite fysisk aktivitet tillsammans under lektionstid, som en del av schemat. I början av läsåret höll dansläraren yoga utomhus som vi deltog i en gång i veckan. Då det blev för kallt för utomhusyogan ersatte vi den med promenader. Tillsammans går vi en runda runt Pumpviken varje onsdag morgon.

”Fysisk hälsa är viktigt för att man ska må bra.”

Tillsammans har vi också gjort psykologiska övningar som en del av undervisningen. Vi har några gånger utövat mindfulness, som är en sorts avslappningsövning. Härom veckan övade vi kognitionen med hjälp av olika övningar. Vi tränade bland annat minnet, tänkande, språk och problemlösning. Vi spelade memory, löste sudoku, lade pussel på tid och spelade Alias för att nämna några övningar.

Vår klass fungerar bra som grupp. Vi är väldigt öppna i våra diskussioner och känner i allmänhet ganska bra tillit och förståelse för varandra.

Vi har också gjort samarbetsövningar. I början av året spelade vi mölkky på lag och mellan varven slängde vår lärare in någon uppgift som vi sedan skulle samarbeta kring. En uppgift var att vi skulle komma på något som vi alla hade gemensamt i gruppen och en annan var att vi skulle forma oss själva till bokstäverna i ett ord. En annan övning var att bygga torn av tidningspapper spagetti och tejp.

Linjen har mycket mer att erbjuda än det man studerar på gymnasiet, välkommen med nästa år!