Vad är rätt?

Åsikterna kring vad som är rätt varierar från person till person. Det som är rätt för mig behöver nödvändigtvis inte vara rätt för någon annan. Lagstiftningen i Finland skapar ramarna för vad som i vårt samhälle SKALL anses vara rätt. Men vad är då rätt?

På Juridiska programmet har vi under hösten bekantat oss med fler delområden inom den nationella och internationella rätten. Privaträtt, skadeståndsrätt, personrätt, avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, immaterialrätt, sakrätt, äganderätt, marknadsrätt, offentlig rätt, statsrätt, förvaltningsrätt, straffrätt…

”Men svarar då lagbokens innehåll på frågan kring vad som är rätt?”

Att hitta rätt.

Men svarar då lagbokens innehåll på frågan kring vad som är rätt? Rätten är legitim i rättsstater som skapar rättssäkerhet och likhet inför lagen. Rätten är legitim i demokratier var folket får inflytande på maktutövningen. Rätten är legitim då det finns ett minimum av mänskliga rättigheter. Rätten är legitim då den är etiskt godtagbar. Men vad är rätt?