Psykologistudier vid VNF

Psykologilinjen erbjuder oss studerande en mängd olika möjligheter för att utveckla och stärka vår kunskap kring ämnet.

Under årets gång har vi t.ex möjlighet att åka på studiebesök, lyssna på föreläsningar kring aktuella ämnen och gå Åbo Akademis öppna uni kurser. Vi får bekanta oss med eventuella framtida arbetsplatser ifall vi väljer att utbilda oss vidare inom mångfalden psykologi.

Fysisk hälsa är viktigt för välmåendet och en morgon i veckan tar vi en promenad runt Pumpviken tillsammans. 🙂

I slutet av september deltog vi i en ÅA-kurs, där vi diskuterade ämnet PTSD (Posttraumatisk stressyndrom). Vi gick igenom möjliga orsaker och behandlingsmetoder. Kursen ordnades under loppet av en helg och leddes av psykolog Ferdinand Garoff.

”Detta var förstås ett trevligt tillägg för dem som planerat att läsa vidare inom psykologin eftersom de får några poäng till godo inför framtida studier.”

Förutom information om PTSD hade vi en hel del roliga och intressanta övningar, där alla individuellt fick fundera och komma fram med sin personliga åsikt kring ämnet. Förutom kunskap erbjöd kursen även 5 sp, om man valde att både delta och slutföra kursen. Detta var förstås ett trevligt tillägg för dem som planerat att läsa vidare inom psykologin eftersom de får några poäng till godo inför framtida studier.

Utöver PTSD kursen, har vi inplanerat ytterligare en universitetskurs under hösten. Kursen Storolyckor innefattar, som namnet säger, information om olyckor och krissituationer från ett psykologiskt perspektiv. Även denna kurs erbjuder dem som slutför den 5 sp.

FN:s Barnkonvention firas den 20 november

Den 20.11 kommer vi att besöka Finlandssvenska Barnrättsdagen i Helsingfors. FN:s Barnkonvention fyller 30 år den dagen och Stiftelsen Bensow uppmärksammar det genom att ordna tillställningen. Syftet med dagen är att belysa de mest utsatta barnens situation. Under dagen kommer vi att höra många gästföreläsare som t.ex. pratar om hur man kan trygga barnets psykiska hälsa, hur barnen mår i en familj med våld, osv. Vi har planer på att också under våren besöka andra intressanta tillställningar.

I början av november ska vi åka till Helsingfors för att bekanta oss med Arcada och Soc & Kom. Vi kommer att spendera hela dagen där och lära oss om bl.a. socionom och psykologi utbildningarna. Senare på året eller möjligen nästa år ska vi bege oss till Åbo för att besöka Åbo Akademi och höra om deras utbud av psykologi utbildning.

”Ibland träffas vi hemma hos någon och ser på film eller ställer igång med plättkalas.”

Vår klass fungerar bra som grupp, vi är väldigt öppna i våra diskussioner och känner i allmänhet  bra tillit och förståelse för varandra. Under lektionerna diskuterar vi mycket, argumenterar, skrattar eller så bara följer vi med tyst.

Vi som bor på internat hänger väldigt ofta med varandra även på fritiden. Antingen umgås vi i sällskapsrummet, där man t.ex. kan spela biljard eller kort, eller så träffas vi hemma hos någon och ser på film eller så ställer vi igång med plättkalas hos någon av flickorna.

I detta sällskap finns definitivt en mångfald av perspektiv och synvinklar som ger rum för intressanta diskussioner. Vi hittar alltid på något roligt!