Perfekt ställe att plugga till inträdesprov

Läsåret vid Juridiska programmet var mycket givande och bekräftade min tro, att juridik var ett ämne som intresserade mig. Studierna gav mig möjlighet att experimentera och lära mig om de olika ämnen som finns inom juridiken och dessutom lärde jag mig vilka ämnen som är intressanta för mig och även vilka som kanske inte är det.

Anna och Laura hjälpte oss ordentligt i att förbereda oss på rätt sätt för inträdesproven både till Åbo och Helsingfors. Så bra att när provet slutligen lades framför oss, kände åtminstone jag mig förberedd på ett sätt som jag inte alls kunnat föreställa mig. Allt tack vare deras kunskap, hjälp och stöd.

”..när provet slutligen lades framför oss, kände åtminstone jag mig förberedd…”

VNF hade mycket annat att erbjuda och miljön var positiv och vänlig. Ett perfekt ställe att sitta och plugga till inträdesprov.

För någon som är intresserad av juridik, som kanske har sökt in förut eller är nybakad student och vill lära sig lite om vad det går ut på att studera juridik, är VNF:s juridiklinje ett jättetrevligt, lärorikt och givande sätt att dyka in i lagens mångfasetterade värld.

Tack Anna och Laura för mitt år vid VNF!

– Ville Wallgren

Vi här på VNF gratulerar Ville som kom in på Juridiska fakulteten vid HU med strålande poäng!