Mer än en skola

Det hörs på namnet; Västra Nylands folkhögskola. Det är en skola. Det är en högskola. En folkhögskola.

En folklig högskola. En högskola för folket. Så sade folkhögskolornas grundare Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig.

Och det tycker jag man kan säga att vår skola är idag. På lektionerna studerar man de ämnen man valt då man valde vilken linje man vill gå på. De studerande erbjuds undervisning under handledning av behöriga lärare, som själva är eller har varit aktiva inom de områden som de undervisar i.

Jag och Grundtvig i Köpenhamn för ca 15 år sedan.

Men folkhögskolan är också mycket mera än det. Den är ett ställe att utveckla sig själv på. Diskussioner med studiekamrater och lärare ger djupare insikter för de studerande. Diskussioner och utvärderingar, både av läraren och av den studerande själv, är en viktig del av pedagogiken.

”Det gör att man växer. Man blir den man är.”

Våra studerande träffar också studerande från andra linjer på skolan. Det händer både inom undervisningen och utanför den. Under det läsår som nyss startat kommer vi att ha lite mera gemensamt program än under tidigare år. För att de studerande önskar sig det. Att bli bekanta med nya människor, med helt annan erfarenhet och med andra intressen.

Det gör att man växer. Man blir den man är. Och man knyter nya vänskapsband. Inte minst om man också bor tillsammans på internatet. Med allt vad det innebär.

Allt detta gör VNF till något mer än en skola.