Inspirationsbesök på NautaDutilh

“The best thinking is the thinking that makes us learn.”

Citatet möter oss på vägen in till advokatbyrån NautaDutilh i Amsterdam.

Beethovenstraat 400. Dags för studiebesök.

NautaDutilh är en av Europas största internationella juridiska byråer och även en av de äldsta, vilket bidrar till enorm erfarenhet och kunnande. Erfarenheten och kunnandet framkommer tydligt ur det proffessionella bemötandet vi fick då vi besökte byrån.

Under besöket fick vi bl.a. en inblick i den nederländska rättsprocessen. Med den bakgrundskunskap vi har i den finska processrätten samt den inblick vi fick gällande den nederländska processrätten, kan vi konstatera både likheter och olikheter. Både gällande domarens roll samt övergången av målet mellan olika instanser i samband med besvär.

Under vår diskussion med Julius och Gaike kom vi in på den juridiska utbildningen och dess medföljande möjligheter men även utmaningar. Antalet studerande som påbörjar sina studier i Nederländerna är mångdubbelt i jämförelse med Finlands fåtaliga platser. Antalet studerande som slutför sina studier är dock färre i förhållande till Finlands höga utexamineringsprocent. Systemet eller olikheterna kan ju ses som en möjlighet men även som en nackdel på olika plan.

”Målmedvetet arbete, otaliga timmar av läsning och en massa slit, men inget är omöjligt!”

Något som dock är lika oberoende av var man befinner sig är arbetet bakom och det starka/genuina intresset för juridiken. För att nå sina mål och på så sätt skapa sig möjlighter krävs arbete. Målmedvetet arbete, otaliga timmar av läsning och en massa slit, men inget är omöjligt!

För att nå våra mål ställs vi inför olika typer av utmaningar, varav vår nästa är inträdesproven. När jag kollar ut från elfte våningen på europas största affärsjuridiska byrå inser jag att allt slit verkligen är värt det, för det här är precis det jag vill jobba med.

Inte bara en överstrykningspenna (läs motiveringspenna) rikare, utan framför allt rikare på en massa kunskap, motivation och nya tankar är jag mer redo att ta tag i vårens utmaningar!