Brott och straff

Nytt, spännande och inte så skrämmande då vi idag besökte Västra Nylands tingsrätt.

Att få uppleva rättegångsbalkens teoretiska stadganden i verkligheten, att få se hur paragraferna konkretiseras i praktiken möjliggör en helt klart djupare inlärning. Det utvecklar förståelsen av domstolsväsendets betydelse i samhället.

Begreppen domstolsprocess, straffmätning, åklagare, biträde, bevisbörda, målsägande och dom får en verklig betydelse.

”Det är inte alla dagar vi har en tingsdomare som föreläsare!”

En lyckad tingsdag! Åklagaren tog sig tid att prata med oss. Hon presenterade åklagarämbetet och hur man jobbar som åklagare I Finland. I ett av målen under dagen var den åtalade försenad p.g.a. fängelsetransporten vilket var tur för oss, tingsdomaren fick därmed tid att ingående förklara processrätten, pedagogiskt och intressant. Det är inte alla dagar vi har en tingsdomare som föreläsare!

De enskilda målen, den muntliga handläggningen och alla olika parter i processen gjorde dagen till en suverän helhet. Dessutom fick vi känna oss delaktiga i brott och straff!