Vetenskapslinjerna

förbereder dig för inträde och fortsatta studier vid universitet eller högskola.

Läs mer:

Juridiska programmet

Psykologi och dialog

Natur och medicin

Landa på rätt nybörjarplats vid universitetet

Om du inte direkt kommer in till ditt första alternativ och tackar ja till det andra, kan det vara knepigt att senare komma in dit du egentligen ville. Genom att vänta till nästa ansökningstillfälle kan du söka in på nytt och ha större chans att komma in på rätt nybörjarplats.

Utnyttja väntetiden till att förbereda dig för ansökan och studera ett år vid VNF!