Open Minds Pargas

Sång – musik – rörelse – samspel
– att musicera tillsammans är roligt!

2021–2022

Open Minds Musik är en ettårig utbildning med tyngdpunkt på sång, musik, rörelse och samspel. Utbildningen riktar sig till unga personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen. Studielinjen riktar sig till såväl nya intresserade som till dem som tidigare studerat vid Open Minds.

Beskrivning av utbildningen

Vi bekantar oss med sånger i olika stilar, vi rör oss till musik och provar på olika instrument (från rytminstrument till traditionella bandinstrument). Tillsammans skapar vi och bygger upp musiken.

Kom med och spela! Målet är att ha roligt tillsammans och att utvecklas musikaliskt och som person.

Mål

Utbildningen tränar såväl musikframställning, studerandenas självuppfattning, kroppsuppfattning som sociala förmåga. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och ge den studerande redskap för nya uttryck.

Målgrupp

Unga, grundskolegångna (16 år fyllda) personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Studieplatser

10–12 st

Tidpunkt om omfattning

Vi jobbar måndag, tisdag och onsdag kl. 10–14.30 på Musikinstitutet Arkipelag.

Hösttermin: 6.9–15.12.2021 (höstlov v. 41)
Vårtermin: 10.1–27.4.2022 (sportlov v. 8, påsklov v. 16)
Sammanlagt 28 veckor, 420 lektioner.

Lärare

Nina Mickelson (musik) och Marjo Paavola (rörelse och dans).

Studieavgift

Studierna är avgiftsfria för deltagarna tack vare bidrag av Kommunalrådet C. G. Sundells stiftelse. De studerande betalar en matavgift på 6 € per dag för lunch.

Tilläggsinfo

På frågor svarar rektor Henrik Grönroos, henrik.gronroos@vnf.fi eller 040 558 2081.

Ansökan

Sista ansökningsdag 31.5.2021. Det går att höra sig för om lediga studieplatser också efter detta datum. Beslut om studieplats meddelas senast 15.6.2021.

Printa ut en ansökningsblankett