Open Minds Pargas

Utbildning i teater, röst och rörelse

2022–2023

Open Minds är en ettårig utbildning som riktar sig till unga personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen. Studielinjen riktar sig till såväl nya intresserade som till dem som tidigare studerat vid Open Minds.

Beskrivning av utbildningen

Roll – vi gör olika teaterövningar, övar oss på att vara i olika roller, övar korta repliker. Röst – vi använder rösten på olika sätt, lyssnar, sjunger, läser högt och talar så det hörs. Rörelse – vi lär känna vår kropp och de olika möjligheter som den ger.

Målgrupp

Unga, grundskolegångna (16 år fyllda) personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Mål

Utbildningen tränar studerandenas självuppfattning, kroppsuppfattning som sociala förmåga. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och ge den studerande redskap för nya uttryck.

Studieplatser

10–12 st

Tidpunkt om omfattning

Studierna omfattar tre dagar per vecka, i regel måndag–onsdag kl. 10–14.30, med lunchpaus mitt på dagen.

Hösttermin: 5.9–14.12.2022 (höstlov v. 42)
Vårtermin: 9.1–26.4.2022 (sportlov v. 8, påsklov v. 15)
Sammanlagt 28 veckor, 420 lektioner.

Lärare

Victora Drugg

Studieavgift

Studierna är avgiftsfria för deltagarna tack vare bidrag av Kommunalrådet C. G. Sundells stiftelse.

Tilläggsinfo

På frågor svarar rektor Henrik Grönroos, henrik.gronroos@vnf.fi eller 040 558 2081.

Utbildningen ordnas i samarbete med Kårkulla samkommun och understöds av Kommunalrådet CG Sundells stiftelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag 7.6.2022. Det går att höra sig för om lediga studieplatser också efter detta datum. Beslut om studieplats meddelas senast 17.6.2021.