Open Minds Pargas

Utbildning i konst

2023–2024

Open Minds är en ettårig utbildning som riktar sig till personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen. Studielinjen riktar sig till såväl nya intresserade som till dem som tidigare studerat vid Open Minds.

Beskrivning av utbildningen

Studieåret kommer att vara som en fantastisk resa in i en värld av kreativitet där du får uttrycka dig själv. Du får lära dig olika tekniker och material för att förbättra din konstnärliga talang och visa dina idéer på ett visuellt sätt. Denna utbildning ger dig chansen att ha roligt, utveckla din kreativitet och förbättra dina visuella färdigheter.

Målgrupp

Unga och vuxna, grundskolegångna (18 år fyllda) personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Mål

Utbildningen tränar studerandenas självuppfattning och sociala förmåga. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och ge den studerande redskap för nya uttryck.

Studieplatser

10–12 st

Tidpunkt om omfattning

Studierna omfattar tre dagar per vecka, i regel onsdag–fredag kl. 8.30–13.15, med lunchpaus.

Hösttermin: 6.9–15.12.2023 (höstlov v. 42)
Vårtermin: 10.1–26.4.2024 (sportlov v. 8, påsklov v. 14)
Sammanlagt 28 veckor, 420 lektioner.

Lärare

Bildkonstlärare: Sonja Dragon
Lärare i fotografi: Sanna Heikintalo

Studieavgift

Studierna är avgiftsfria.

Plats

Utbildningen äger rum på Konstila, Fredrikaplan 4, Pargas

Tilläggsinfo

På frågor svarar rektor Henrik Grönroos, henrik.gronroos@vnf.fi eller 040 558 2081.

Utbildningen ordnas i samarbete med Välfärdsområdet Varha och understöds av Kommunalrådet CG Sundells stiftelse samt Elfvings stiftelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag 6.6.2023. Det går att höra sig för om lediga studieplatser också efter detta datum. Beslut om studieplats meddelas senast 16.6.2023.

Skriv ut en ansökningsblankett