Open Minds Berättar – Skapa din egen historia!

Utbildning i kommunikation

2019–2020

Open Minds Berättar är en ettårig utbildning i kommunikation och riktar sig till unga personer som upplever att de behöver särskilt stöd i inlärningsprocessen. Studielinjen riktar sig till såväl nya intresserade som till dem som tidigare studerat vid Open Minds.

Facebook

Beskrivning av utbildningen

På denna ettåriga kurs skapar vi karaktärer i form av superhjältar med hjälp av smink och kostym. Vi tecknar serier, planerar händelseförlopp samt skapar scener runt våra karaktärer. Vi kommer att måla och bygga för att skapa miljöer för berättelserna. Vi fotograferar och berättelserna filmas i slutet av läsåret.

Meningen är att få fundera på sina egna starka sidor och utgående från dom skapa en hjälte. Vi kommer att analysera och prata om hjältar och idealjag samt fundera på att alla är viktiga i ett samhälle.

Vi använder oss av tidigare teman på Open Minds: konst, serieteckning, skådespeleri, improvisation, foto och filmning. Man behöver inte ha gått de tidigare kurserna.

Metoder

Vi lär oss främst via praktiskt arbete men också via teori i klassrum och på fältet. Lärarledda övningar och självständigt arbete.

Målgrupp

Unga, grundskolegångna (16 år fyllda) drama- och mediaintresserade personer som upplever att de har behov av särskilt stöd i inlärningsprocessen.

Mål

Utbildningen tränar såväl bransch-och ämneskunskap som social förmåga; studerandenas självuppfattning och beredskap för ett mera självständigt liv. Målet är att ge varje studerande individuellt stöd och att genom arbetsprocessen stärka självförtroendet och ge den studerande en grund för vidare studier inom området.

Studieplatser

10–12 st

Tidpunkt om omfattning

Hösttermin: 2.9–11.12.2019 (höstlov v. 42)

Vårtermin: 13.1–22.4.2019 (sportlov v. 8)

Sammanlagt 28 veckor, 420 lektioner.

Studierna omfattar tre dagar/vecka (i regel måndag–onsdag, v 16 tisdag-torsdag 14-16.4) med 5 lektioner/dag med lunch på skolan. Skoldagen inleds kl. 10 och avslutas 14.30.

Lärare

Huvudlärare på kursen är Nina Nordström, regissör och manusförfattare. Olika gästlärare kommer att undervisa i de ämnen de har specialkunskaper i.

Studieavgift

De studerande betalar en kostavgift på 5 € per dag för lunch.

Ansökan

Printa ut ansökningsblankett
Sista ansökningsdag 31.5.2019. Det går att höra sig för om lediga studieplatser också efter detta datum. Beslut om studieplats meddelas senast 15.6.2019.

Information

För mer information kontakta 0440 22 6021 eller kurser@vnf.fi.
Utbildningen ordnas i samarbete med Kårkulla samkommun och understöds av Sophie von Julins Stiftelse.

Nina Nordström

linjeledare för Open Minds Berättar

”Jag inspireras av människor och olika sätt att uppleva världen”

Utbildning/studier:

Medianom, manusskribent och regissör

Jag har tidigare jobbat med att producera, skriva, regissera, filma, ta upp ljud och editera TV-program, dokumentärer och kortfilmer. Jag har också dragit olika kurser för barn, unga och vuxna inom ämnet.

Jag inspireras av människor, olika sätt att uppleva världen och uttrycka sig på samt av möjligheten att kunna utveckla kommunikation och förståelse för olika företeelser i världen och framför allt varandra.

Vad ska en studerande ta med sig efter ett år på din linje?

Studeranden kommer att lära sig att använda sin fantasi för att skapa intressanta berättelser. Eleverna kommer också att fundera på sina straka sidor och på vad som gör dem viktiga i samhället. Vi lär oss samarbeta via att skapa tillsammans.

Min hälsning/livsfilosofi/slogan:

Vi har alla så mycket att lära oss av varandra!

Open Minds Network

Open Minds Network is working with media and art education by and for people with disabilities. Our aim is to use the saying “Nothing about us without us” as a guideline in everything we do. We do our best to involve the learners in all stages of our activities.

The partner organizations of OMN are:

The initial project meeting was hosted by TV Bra in Bergen in October 2017. TV Bra is an Online TV channel. The team consists of people with disabilities working both behind and in front of the camera. The target audience is both people with disabilities and without. The programs consist of interviews with politicians and other people of interest and rapports from different events. One of the main tasks of TV Bra is to give a voice to people whose voices are seldom heard in our society.

Meeting in Reykjavik

In May 2018 the Network met in Reykjavik. The 13 learners from Finland, Lithuania and Norway practiced making TV rapports, participated in performance- and photography workshops. We met with the Icelandic TV team Med Okkar Augum and learned about how they make their highly regarded program, that runs on RUV, the Icelandic national TV channel.

Photos: Pekka Nikrus

The last evening of the visit we had an Opening as part of the art festival Lìst an Landameaera. The students from Västra Nylands folkhögskola showed work they had produced in collaboration with photographer Pekka Nikrus and performance artist Magnús Logi Kristinsson.

Students at the opening of the exhibition Human Nature at Grafíksalurinn/IPA Gallery

The show is called Human Nature and consists of two parts. The second part will be shown in Finland in February 2019. The photo series combines Finnish and Icelandic nature, performance art and digital collage.

The last meeting of the two year grant period funded by Nordplus will be held in Finland in February 2019. Västra Nylands folkhögskola will be hosting a two day seminar with participants from all the member countries.

Open Minds Network, Iceland 2018