Oikeustieteellinen ohjelma

Haluatko valmentautua yliopiston tai korkeakoulun sisäänpääsykokeisiin tai haluatko työn puolesta lisätä oikeustieteen tuntemustasi? Olet oikeassa paikassa!

Oikeustieteen tuntemuksen tarve kasvaa. Laki- ja oikeustuntemus on tänä päivänä arvokas etu. Opinto-ohjelma on suunnattu kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille.

Laaja perusta jatko-opinnoille

Oikeustieteiden opinnot, antavat sinulle laajan perustan jatko-opinnoille ja auttavat sinua perehtymään aineeseen, jolloin mahdollisuutesi päästä korkeakouluun tai yliopistoon paranevat.

Oikikseen lukeminen samanhenkisten kanssa, lisää mahdollisuuksiasi päästä korkeakouluun tai yliopistoon.

Keskity rauhassa yliopiston valintakoekirjoihin. Tutustu käytännössä tuomio-istuinlaitoksen toimintaan maassamme. Teemme opintokäyntejä eri oikeusalan laitoksiin.

Kielitaidoista on hyötyä

Opetuskieli on ruotsi mutta henkilökohtaista avustusta saa suomenkielellä. Lukuvuoden aikana parannat ruotsinkielen taitoasi josta sinulla on hyötyä esim. korkeakoulujen ja yliopistojen kielikokeissa sekä myös tulevassa työelämässä.

Ota tilaisuudesta vaarin ja syvenny juridiikan ongelmanratkaisuihin yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa!

Oikealle yliopistolinjalle ensikertalaisena

Jos et ensimmäisellä hakukerralla pääse ensisijaiselle valinnallesi, toisen paikan hyväksyminen voi seuraavana vuonna hankaloittaa haluamasi opiskelupaikan saamista. Odottamalla seuraavan vuoden hakuun sinut huomioidaan ensikertalaisten joukossa. Hyödynnä odotusaikaa valmentautuen hakuun ja tule opiskelemaan Oikeustieteelliselle ohjelmalle!

YO-arvosanojen korottaminen

Opettajamme ovat joustavia ja tukevat kaikkia opiskelijoita, jotka pyrkivät nostamaan yo-arvosanoja lukuvuoden aikana. Opisto tarjoaa myös valmentavia kursseja luonnontieteellisissä aineissa. Kirjoitukset tehdään aikaisemman lukion kautta.

Koulutusohjelmaan sisältyy myös akateemisen tason kursseja. Toimimme yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Katso opettajan profiili: Anna Lönngren (sve)

Facebook @juridiskaprogrammet 
Instagram @vnfjuridiska

Juridiikan perusteet

Opintojakso jakaantuu kahteen osaan, osa I (4 op) osa II (6 op). Osa I: julkisoikeuden perusteet, EU-oikeus ja yleinen oikeuskäytäntö ja osa II: siviilioikeus. Kurssi sisältää johdannon nykyiseen oikeusjärjestelmäämme.

Hallinto-oikeus

Tavoitteena on johdattaa opiskelijat hallinto-oikeuden oikeusjärjestelmään sekä hallinto-oikeuden yleisiin käsitteisiin ja periaatteisiin. Kurssilla tarkastellaan hallintolakia ja hyvän hallintotavan perusteita.

Ympäristölaki ja hallintorakenne

Kurssi antaa Suomen ja EU:n ympäristölainsäädännön ja ympäristöhallinnan perustiedot. Kurssilla käsitellään mm. ympäristöhallinnon organisaatiota, ympäristölain oikeuslähteitä, hallintomenettelyä ympäristö-asioissa, sekä eri ympäristöoikeudellisia määräyksiä.

Johdanto yleiseen lainoppiin

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle lakiteorian perustiedot sekä eri käsitteiden ja oikeustieteellisten tutkimusten tärkeimmät suuntaukset. Kurssiin sisältyy myös tietoa suurista oikeusjärjestelmistä ja niiden kehityksestä sekä oikeuslähdeoppia.

Tiedonhaku ja oppimismenetelmät

Tavoitteena on parantaa opiskelutekniikkaa harjoittelemalla luku- ja kirjoitustekniikkaa, koevastauksien kirjoittamista sekä tutkimalla oikeustapauksia. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön sekä oikeudellisen tutkimuksen kriittiseen arviointiin.

Juridiikan opinto-ohjaus

Tavoitteena on että opiskelija oppii tuntemaan fyysisen ja sosiaalisen oppimisympäristön, ja että opiskelija saa yleistä tietoa juridiikan opiskelusta ja opintorakenteesta. Ohjausta mahdollisiin tuleviin opiskeluihin.

Opiskelu pääsykokeita varten

Ohjattujen opiskelutuntien tavoitteena on lähinnä antaa opiskelijoille tietoa eri opiskeluvaihtoehdoista. Kevätlukukauden aikana kurssi käsittelee yliopistojen juridiikan pääsykokeisiin liittyvää kirjallisuutta. Pääsykoemateriaalit käsitellään perusteellisesti ja opiskelijat voivat testata tietojansa ns. simuloidun pääsykokeen avulla.

Juridisten asiakirjojen laatiminen

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille perustietoa juridisten asiakirjojen laatimisessa. Esim. erilaiset valtakirjat, sopimukset, avioehtosopimukset ja testamentit.

Vahinko-oikeus

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoa vahingonkorvausoikeuden yleisestä opista, vastuuperusteista ja vahingon-korvauksista. Lisäksi käsitellään lyhyesti ympäristövahinkoja ja tuotevastuuta.

Immateriaalioikeus

Tavoitteena on esitellä eri immateriaalioikeuksia, erityisesti tekijänoikeus, patenttioikeus ja tavaramerkkioikeus.

Kauppaoikeus

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys kauppaoikeuden keskeisimmistä osista. Kurssin sisältö perustuu kirjaan ”Huvudpunkter i köplagen”.

Vero-oikeus

Kurssi antaa opiskelijoille tietoa verolainsäädännön keskeisistä osista. Kurssi perustuu kirjaan ”Inledning till skatterätten”.

Perhe -ja perintöoikeus

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva avioliiton, lapsen aseman ja muun perheellisen lainsäädännön oikeudelliseen sääntelyyn. Katsaus myös perintö- ja testamenttioikeuteen.

Kansainvälinen oikeus

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille perustietoa kansainvälisestä oikeudesta, kansainvälisen oikeusjärjestelmän keskeisistä osista, sekä osittain sen taustalla olevasta logiikasta ja rakenteesta.

”Luonnon- ja lääketiede kohtaa oikeustieteet”

Linjan opiskelijat kohtaavata Luonnontieteet ja lääketiede linjan opiskelijat. Yhdessä he pohtivat ja ratkovat juridisia kysymyksiä/ongelmia joita luonnontieteilijät voivat kohdata alallaan. Kurssin lopussa ryhmät esittävät ajatuksiaan ja ratkaisujaan koko opiskeluryhmälle. Työtä valvoo ja ohjaa Bodil Westerlund, luonnontieteelliseltä puolelta, sekä Anna Lönngren juridiselta puolelta. Kurssiin sisältyy opintovierailu Euroopan kemikaalivirastossa Helsingissä (ECHA).

"Täällä olen oppinut paljon eri oikeudenaloilta sekä totutellut myös ruotsinkieliseen oikeudelliseen tekstiin." Ronja, Hanko

Hain Turun yliopistoon oikeustieteelliseen, mutta en päässyt sisään. Välivuodeksi päätin hakea VNF:aan jonka oikeustieteellinen ohjelma tuntui juuri sopivalta vaihtoehdolta. Täällä olen oppinut paljon eri oikeudenaloilta sekä totutellut myös ruotsinkieliseen oikeudelliseen tekstiin. Oppimisen kannalta olen kokenut hyödylliseksi erityisesti pienen ryhmäkoon ja sopivan opiskelutahdin, vastapainona valmennuskurssien massiivisille ryhmille. Kaiken kaikkiaan VNF on ollut hyvä valinta pääsykoetta ajatellen.

"Opiskelu on ollut mukavaa, ja mielestäni suomenkielinen pärjää täällä hyvin." Salla, Hämeenlinna

Valitsin opiskeluvuoden VNF:lla koska halusin parantaa ruotsinkielen taitojani, ja koska olen kiinnostunut oikeustieteen opinnoista. Opiskelu on ollut mukavaa, ja mielestäni suomenkielinen pärjää täällä hyvin, vaikka alussa joskus tuntuikin hiukan vaikealta ymmärtää mitä tunneilla puhutaan. Ihmiset ovat mukavia ja auttavat, jos ei osaa jotakin. Ruotsin-kielinen opetus tuo varmuutta tuleviin opiskeluihin ja siihen että uskaltaa käyttää vierasta kieltä.