Samarbete med UCA

VNF har sedan många år ett avtal med den brittiska högskolan, University for the Creative Arts, som är verksam i fem städer, strax utanför London.

UCA har ett stort antal utbildningsprogram inom bildkonst, konstindustri, design, scenkonst och arkitektur. Utbudet av program varierar en del mellan de olika städerna, Rochester, Maidstone och Canterbury i Kent, samt Epsom och Farnham i Surrey.

Från VNF till UCA

Samarbetsavtalet mellan UCA och VNF gör det möjligt för huvudlärarna på konstlinjerna, att enligt överenskomna valkriterier rekommendera VNF-studerande, för treåriga BA-examensstudier vid UCA. Även det erforderliga språkprovet kan utföras på VNF. Du behöver inte resa till England för att göra det!

Genom åren har ett stort antal VNF-studerande fortsatt sina konststudier med framgång vid UCA. Tag vara på denna möjlighet!