Samarbete med UCA

VNF har redan under många år haft ett samarbet med den brittiska högskolan, University for the Creative Arts, som är verksam i fem städer, inte långt från London.

UCA har ett stort antal utbildningsprogram inom bildkonst, konstindustri, design, scenkonst och arkitektur. Utbudet av program varierar en del mellan de olika städerna, Rochester, Maidstone och Canterbury i Kent, samt Epsom och Farnham i Surrey.

Rakt från VNF till UCA

Samarbetsavtalet mellan UCA och VNF gör det möjligt för huvudlärarna på konstlinjerna, att enligt överenskomna valkriterier utse VNF-studerande för treåriga BA-examensstudier vid UCA. Du behöver alltså inte delta i inträdestesten. Även det erforderliga språkprovet kan utföras på VNF. Du behöver inte resa till England för att göra det!

Genom åren har ett stort antal VNF-studerande fortsatt sina konststudier med framgång vid UCA. Tag vara på denna möjlighet!