Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest. Testen ordnas i augusti.

Teater: 8.8.2019 kl. 10.15 på TryckeriTeatern

Dans: 7.8.2019 kl. 10.30 på VNF
OBS! Till Danslinjen har du har möjlighet att bli godkänd redan i juni på basen av dansintyg, video och telefonintervju. Deadline för ansökan och video är ons 12.6.2019. Tid för telefonintervju ges till vecka 24 (10–14.6).

Kallelse med mera information skickas till alla sökande i slutet av juli.