Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest.

Om du ansöker innan 10.6 har du möjlighet att delta i ett distanstest (tfn/skype/video) andra veckan i juni. Då får du svar om studieplats innan midsommar. Du kan också välja att delta i testtillfället som ordnas på skolan i augusti.

Om du ansöker efter 10.6 och senast 4.8 får du delta i lämplighetstestet som ordnas på VNF första veckan i augusti.

Mera info skickas till alla sökande!