Lämplighetstest

Till linjerna Dans och Teater väljs studerande efter lämplighetstest. Testen ordnas i augusti.

Teater: Datum och tid meddelas senare.

Dans: 7.8.2019 kl. 10.30
OBS! Till Danslinjen har du har möjlighet att bli godkänd redan i juni på basen av dansintyg, video och telefonintervju. Deadline för ansökan och video är ons 12.6.2019. Tid för telefonintervju ges till vecka 24 (10–14.6).