Introduktion till beteendevetenskap, 5 sp (ÅA)

17–18.9 och 1–2.10.2022

Kurssin opetuskieli on ruotsi.

Kursen ger en överblick över metoder i beteendevetenskaplig forskning.

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avslutad kurs skall studerandena kunna:

  • ge exempel på beteendevetenskaplig forskning och hur kunskap inom – beteendevetenskap uppnås
  • beskriva för- och nackdelarna med olika typer av beteendevetenskapliga forskningmetoder
  • analysera kritiskt beteendevetenskapliga forskningsrapporter
  • redogöra för grundläggande principer inom psykometrik

Allmänfärdigheter

Analytiskt och systematiskt tänkesätt, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, förmåga att skriva och bearbeta texter och förmåga att sålla fram väsentlig information.

Undervisningsform

Kursen förverkligas genom närundervisning och i kursen ingår föreläsningar, diskussioner och gruppuppgifter.

Examinationsformer

Inlämningsuppgifter, grupparbete, hemtentamen

 

Undervisningsspråk: svenska

Lärare: Isabella Arponen

Kursplats: Västra Nylands folkhögskola

Kurstid: lördag 10–14.30 och söndag 10–14.30

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 12 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 140 euro
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA.
Tilläggskostnader tillkommer för måltider ( lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 24 €/natt, enkelrum 34 €/natt. Frukost ingår i logipriset.

Sista anmälningsdag: 21.8.2022

 

Ilmoittaudu

Syntymäaika (täytä numeroina)

Tarvitsen majoituksen*


(Yhden hengen huoneet jaetaan mahdollisuuksien mukaan)

Mistä sait ensitietoa kurssista? Valitse yksi vaihtoehto:*