Skrivarkurser

Här hittar du olika kurser i skrivning. VNF ordnar både kortare kurser, under t.ex. ett veckoslut, samt längre kurshelheter.

Författarskolan 23–24 | pågående kurs

Läs mera >