Skrivarkurser

Här hittar du olika kurser i skrivning. VNF ordnar både kortare kurser, under t.ex. ett veckoslut, samt längre kurshelheter.

Skriva på Själö
14.8 – 18.8.2023

Läs mera >

Författarskolan 22–23

Läs mera >