Skrivarkurser

Här hittar du olika kurser i skrivning. VNF ordnar både kortare kurser, under t.ex. ett veckoslut, samt längre kurshelheter.

Författarskolan 22–23

Läs mera >

Skriva på Själö II
8.8 – 12.8.2022

Läs mera >

Skriva på Själö
6.6 – 10.6.2022

Läs mera >

Författarskolan 21–22

Läs mera >