Skrivarkurser

Här hittar du olika kurser i skrivning. VNF ordnar både kortare kurser, under t.ex. ett veckoslut, samt längre kurshelheter.

Författarskolan 21–22

Läs mera >

Kreativt skrivande
9.6 – 11.6.2021

Läs mera >

Skriva på Själö II
9.8 – 13.8.2021

Läs mera >

Skriva på Själö I
7.6 – 11.6.2021

Läs mera >

Mina egna berättelser – minnen och tankar blir texter / Åboland

Läs mera >

Mina egna berättelser – fortsättningskurs

Läs mera >