Fortbildning för klasslärare

Sommaren 2022 ordnas tre fortbildningskurser för klasslärare.

Fortbildningskurs i musik för klasslärare
13.6 – 15.6.2022

Läs mera >

Fortbildning för klasslärare i bildkonst
13.6 – 15.6.2022

Läs mera >

Fortbildning för klasslärare i gymnastik
13.6 – 15.6.2022

Läs mera >