Hantverk

VNF ordnar kurser i olika hantverksmetoder. Kurserna ordnas både som veckoslutskurser och längre kurshelheter.

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Läs mera >

Silversmide
29.1 – 31.1.2021

Läs mera >

Kurs i bokbindning
9.4 – 11.4.2021

Läs mera >

Tillverka näbbskor
13.9 – 19.9.2021

Läs mera >

Hantverk med naturprodukter

Läs mera >

Fortsättningskurs i skinngarvning – kommande kurs

Läs mera >