Sommarläger i Åboland

Här hittar du information om olika sommarläger som ordnas i Åboland för barn.

Kreativt sommarläger
10.8 – 12.8.2021

Läs mera >

Fantasiläger för barn
7.6 – 9.6.2021

Läs mera >

Show Camp 2021
14.6 – 18.6.2021

Läs mera >