ABI-kurser

Här hittar du information om ABI-prepkurserna som ordnas under vårterminen 2024.

Båda matematikkurserna är fullsatta. En anmälan ger dig en plats på väntelistan. (Uppdat. 23.11.2023)

Prepkurs i fysik 2024

Läs mera >

Prepkurs i kemi 2024

Läs mera >

Prepkurs i kort matematik 2024

Läs mera >

Prepkurs i lång matematik 2024

Läs mera >