Utmattningssyndrom, 5 sp (ÅA)

19–21.11.2021

Lärandemål

Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

Allmänfärdigheter

Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

Kursen ordnas i samarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

Ämne

Arbetsplatspsykologi.

Kursnivå

Grundstudier i arbetsplatspsykologi.

Undervisningsformer

Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Examinationsformer

Inlämningsarbete.
Vitsordsskala: U(nderkänd)–5.

Kurslitteratur

  • Maslach, C. & Leiter, M.P. 2000. Sanningen om utbrändhet. Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det. Natur och Kultur.
  • Dellson, P. 2015. Väggen. En utbränd psykiaters noteringar. Natur och Kultur.
  • Sapolsky, R.M. 2003. Varför zebror inte får magsår. Natur och Kultur.
  • Bengtsson, F. 2003. Vägen vidare. Om utbrändhet som en möjlighet. Cordia.
  • Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 

Lärare: Arbetshandledare, fysioterapeut, krigsforskare Lise-Lotte Carlsson

Kurstid: preliminärt fredag kl. 17–21.15, lördag kl. 9–17.15, söndag kl. 10–15.15

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 22.10.2021

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum (fyll i med siffror)

Jag behöver logi*


(Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

Var fick du först information om kursen? Välj ett alternativ:*
Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!
Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu