Storolyckor / katastrofberedskap, 5 sp (ÅA)

22–24.11.2019

I kursen presenteras grunderna i myndigheters och andra aktörers räddningsarbete vid kriser och katastrofer, inklusive timing av agerande, struktur och informationsflöde vid kriser.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • kunna beskriva grunderna i räddningsarbete vid storolyckor och katastrofer, såväl ur en teoretisk synvinkel som praktiskt i Finland
  • kunna beskriva specialvård riktad till barn och unga

Allmänfärdigheter: Studenterna utvecklar förmåga för kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete, och samarbete med andra.

Undervisnings- och examinationsform

Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

Kurslitteratur:

  1. Dyregrov, A. 2002 eller senare. Katastrofpsykologi. Studentlitteratur.
  2. Leppävuori, A., Paimio, S., Avikainen, T., Nordman, T., Puustinen, K. & Riska, M. 2009. Suuronnettomuustilanteiden kriisityö. Tammi.

 

Lärare: FM Ann-Charlotte Kjerulf

Kurstid: fre 18–21.15, lö 9–16 och sö 10–13

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 13.11.2019

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

(Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

Klicka en gång på "skicka" och vänta på meddelandet "Tack för din anmälan".

 

Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!
Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu