Skadeståndsrätt, 5 sp (ÅA)

28–30.10.2022

Studieperioden är avsedd att bibringa de studerande goda kunskaper om den utomkontraktuella skadeståndsrätten, samt en översikt över skadestånd vid avtalsbrott. Kursen omfattar följande frågor och områden: allmän (utomkontraktuell) skadeståndsrätt och skadestånd i avtalsförhållanden.

Lärandemål

Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna de centrala delarna av skadeståndsrätten. Man ska bland annat kunna diskutera skadeståndets funktioner och förklara vad som i systematiskt avseende menas med begreppen ansvarsgrund, orsakssamband och ersättningens omfattning. Man förväntas vidare kunna redogöra för de grundläggande rekvisiten för skadeståndsansvaret och diskutera den närmare tolkningen och tillämpningen av skadeståndsrättsliga normer.

Undervisnings- och examinationsform

Föreläsningar och litteraturstudier. Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur:

 1. Ståhlberg, Pauli – Karhu, Juha: Finsk skadeståndsrätt. Helsingfors: Talentum 2014. (eller alternativt den finskspråkiga bok som anges nedan)
 2. Saxén, Hans: Skadestånd vid avtalsbrott: HD praxis i Finland. Juristförlaget 1995.
 3. Routamo, E. – Ståhlberg, P. – Karhu, J.: Suomen vahingonkorvausoikeus. Helsinki: Talentum 2013.
 4. Sandvik, Björn: Tredjemansskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada? Några kommentarer med anledning av HD 2003:124. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2004, s. 75-88. Ingår även i Sandvik, B.: Studier i obligationsrätt, 2015, s. 187-200.
 5. Författare: Sandvik, Björn: Puhdas varallisuusvahinko – mikä se on? Puhtaan varallisuusvahingon kahdesta käsitetulkinnasta. Defensor Legis 2010, s. 25-36. Ingår även i Sandvik, B.: Studier i obligationsrätt, 2015, s. 279-290.

Författningar

 • SkadeståndsL (412/1974)
 • KöpL (355/1987): de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KöpL läsas kursoriskt
 • Konsumentskyddslag: de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KSL läsas kursoriskt
 • PatientskadeL (585/1986), kursoriskt
 • LuftfartsL (1194/2009) 15 kap., kursoriskt
 • L om ansvar i spårtrafik (113/1999), kursoriskt
 • L om ersättning för miljöskador (737/1994), kursoriskt
 • Produktansvarslag (694/1990), kursoriskt

Tentamenstillfällen

15.11.2022, 13.12.2022 och 17.1.2023
Anmälan görs senast en vecka innan tillfället till kurser@vnf.fi

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kursplats: Västra Nylands folkhögskola

Kurstid: fre 18–20.30, lö 10–15.15 och sö 10–15.15

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 12 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA.
Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 24 €/natt, enkelrum 34 €/natt. Frukost ingår i logipriset.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 18.9.2022

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum (fyll i med siffror)

Jag behöver logi*


(Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

Var fick du först information om kursen? Välj ett alternativ:*