Samspelskurs för blåsare

18–20.8.2023

Välkommen på samspelsveckoslut för blåsare!

Kursen riktar sig till alla som spelar blåsinstrument och erbjuder en möjlighet att under ett veckoslut musicera tillsammans med andra blåsare.

Vi koncentrerar oss på samspel inom ensembler, vilkas sammansättning även kan variera. Instrumentalister i alla åldrar kan delta, både nybörjare och längre hunna musikutövare är hjärtligt välkomna.

Som kursledare fungerar Johan Cantell och Nanne Vaihinen.

Vi delar upp oss i ensembler med en lämplig fördelning mellan instrumenten, så att alla får utmaningar som motsvarar den egna nivån. Musiken består av verk inom olika genrer (klassiskt, jazz, musikal, filmmusik, pop osv.)

Kursen är tvåspråkig.

VNF ordnar kursen i samarbete med Finlandssvenska sång- och musikförbundet.

Kursledare: Nanne Vaihinen och Johan Cantell

Målgrupp: Kursen riktar sig till intresserade i alla åldrar. Barn kan delta i kursen i sällskap av en vuxen.

Kurstid: fre kl. 18–20.30, lö 10–16, sö 10–14

Kursplats: VNF, Pumpviken 3, 10300 Karis

Kurspris: 120 €, priset inkl. kvällste på fredag, lunch och kaffe på lördag och lunch på söndag

Logi: i dubbelrum 24 €/natt, enkelrum 34 €/natt, i priset ingår frukost.

Tilläggsinformation: 0440 22 6021, kurser@vnf.fi

Sista anmälningsdag: 2.7.2023
Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning. Kursen ordnas om minst 12 personer anmäler sig till kursen. Max antal deltagare: 25.

 

Anmälningsblankett

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

- -

Nivå*Logi*

Var fick du först information om kursen?:*