Öppna universitetet

Varje läsår ordnas ett flertal kurser på högskolenivå via Öppna universitetet, främst i samarbete med Åbo Akademi.

2020–2021 erbjöds kurserna:

Bolagsrätt, 5 sp
Avtalsrätt, 5 sp
Konflikthantering, 5 sp
Introduktion till motiverande samtal, 5 sp

Nästa läsårs kurser publiceras i slutet av sommaren.