Öppna universitetet

VNF ordnar under läsåret ett flertal Öppna universitetets kurser i samarbete med Åbo Akademi.

Hösten 2021 ordnades följande kurser:

  • Marknads- och immaterialrätt, 5 sp
  • Arbetsrätt, 5 sp
  • Arbetsplatsmobbning, 5 sp
  • Utmattningssyndrom, 5 sp

Nya kurser ordnas hösten 2022. Mera information publiceras under sommaren.

Tentamenstillfällen 2021–2022

Anmälan görs senast en vecka innan tillfället per e-post: kurser@vnf.fi

19.10   Arbetsrätt
7.12   Arbetsrätt, Marknads- och immaterialrätt
9.11   Arbetsrätt
11.1   Marknads- och immaterialrätt
8.2    Marknads- och immaterialrätt