Fortsättningskurs i skinngarvning

april 2020–mars 2021

Det här är en fortsättningskurs för den som redan känner till och har grundläggande färdigheter i traditionella garvningsmetoder. Målet med utbildningen är att lära sig traditionella och ekologiska sätt att garva och vidarebearbeta smådjurs- och fiskskinn samt att lära sig att tillverka föremål av bearbetade råvaror.

Dovhjort i väntan på garvning.

Omfattning

Kursen består av närstudieveckor (i medeltal en vecka/månad) + distansstudier. Sammanlagt  250 lektioner + 20 h distansarbete. Närstudieveckornas ordnas i Brusaby i Kimito.

Utbildningen är indelad i 10 kurser enligt följande:

  1. Rökning av fettgarvad fäll
  2. Hjärngarvad sämsk
  3. Råskinn för trummor eller lampskärmar
  4. Växtgarvat råradsläder
  5. Tillverkning av älgöronshandskar
  6. Tillverkning av skor eller väska
  7. Fördjupande kurs i horn- och benarbeten
  8. –10. Eget projekt
Rårandsläder.

Hållbar utveckling ingår i alla kurser som en naturlig del. Alla skinn behandlas med traditionella metoder och endast naturprodukter används vid garvning och annan behandling av skinn.

Vackra fiskskinn efter växtfärgning.

 

Lärare: skinngarvare Hanna Nore

Närstudieveckor: våren 2020: 8–12.4, 6–10.5
hösten 2020: 12–16.8, 2–6.9, 30.9–4.10, 4–8.11, 2–6.12
våren 2021: 20–24.1, 17–21.2, 24–28.3

Kurstid: onsdagar–fredagar 16–21, lördagar 10–17, söndagar 10–16

Kursplats: Brusaby, Brusabyvägen 2, Kimito

Undervisningsspråk: svenska och finska

Kurspris: 1290 € (faktureras i rater). Materialkostnader för skinn och annat material tillkommer. Deltagarna kan också ta med sig eget material till kursen.

Logi: möjlighet till övernattning (tilläggsavgift)

Tilläggsinfo:  kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 28.2.2020
Kursen ordnas om minst 10 personer anmäler sig till kursen. Max antal deltagare: 12. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

(Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

Klicka en gång på "skicka" och vänta på meddelandet "Tack för din anmälan".