Fortsättningskurs i skinngarvning – kommande kurs

Kommande kurs. Datum meddelas senare.

Det här är en fortsättningskurs för den som redan känner till och har grundläggande färdigheter i traditionella garvningsmetoder. Målet med utbildningen är att lära sig traditionella och ekologiska sätt att garva och vidarebearbeta smådjurs- och fiskskinn samt att lära sig att tillverka föremål av bearbetade råvaror.

Dovhjort i väntan på garvning.

Omfattning

Kursen består av närstudieveckor (i medeltal en vecka/månad) + distansstudier. Sammanlagt  250 lektioner + 20 h distansarbete. Närstudieveckornas ordnas i Brusaby i Kimito.

Utbildningen är indelad i 10 kurser enligt följande:

  1. Rökning av fettgarvad fäll
  2. Hjärngarvad sämsk
  3. Råskinn för trummor eller lampskärmar
  4. Växtgarvat råradsläder
  5. Tillverkning av älgöronshandskar
  6. Tillverkning av skor eller väska
  7. Fördjupande kurs i horn- och benarbeten
  8. –10. Eget projekt
Rårandsläder.

Hållbar utveckling ingår i alla kurser som en naturlig del. Alla skinn behandlas med traditionella metoder och endast naturprodukter används vid garvning och annan behandling av skinn.

Vackra fiskskinn efter växtfärgning.

 

Lärare: skinngarvare Hanna Nore

Närstudier: en vecka/månad (sammanlagt 250 lektioner)

Kurstid: onsdagar–fredagar 16–21, lördagar 10–17, söndagar 10–16 (riktgivande tider)

Kursplats: Brusaby, Brusabyvägen 2, Kimito

Undervisningsspråk: svenska och finska

Kurspris: 1290 € (faktureras i rater). Materialkostnader för skinn och annat material tillkommer. Deltagarna kan också ta med sig eget material till kursen.

Logi: möjlighet till övernattning (tilläggsavgift)

Tilläggsinfo:  kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

 

Vi förbehåller oss rätten till förändringar gällande ovanstående information.