Fortbildningskurs i musik för klasslärare

Kursen är inhiberad.

13–15.6.2022

Välkommen på fortbildningskurs i musik för klasslärare!

Under kursdagarna får du inspireras i musik tillsammans med kursutbildarna Marina Lindholm och Marianne Maans. Du lär dig bland annat: analytiskt lyssnande, sång- och rytmiklekar, enkla arrangemang, att leda grupper med mycket mera.

Samtidigt pågår även fortbildning för klasslärare som undervisar i bildkonst och gymnastik. Tillsammans har ni gemensamt morgon-och kvällsprogram.

”Inte bara levyraati”

Innehåll: I grundskolans läroplan i musik har lyssnandet en central roll. Att lyssna på musik är inte bara avslappning och tidsfördriv – man kan också träna koncentration, stimulera fantasin, ge impulser till dans och drama och diskutera känslor och välbefinnande.

Vi bekantar oss med olika sorters lyssnaruppgifter och gör därefter egna, utgående från dessa. Slutresultatet blir ett materialpaket som alla deltagare sedan har glädje av i sin egen undervisning.

Mellan varven värmer vi upp med bodypercussion, spelar på boomwhackers och bekantar oss med med användbart material för musikundervisningen som är tillgängligt för alla på nätet.

Utbildare: Marina Lindholm, lektor i musik i Grankulla och vid Sibelius-Akademin.

Folkmusik i skolan – hur och vad?

Innehåll: Enkla modeller för musikundervisning med repertoar ur den finlandssvenska folkmusiken. Sång, rytm och rörelse för olika åldersgrupper och låtar i enkla arrangemang som kan varieras med kreativt grepp. Vi har tillgång till vanliga skolinstrument och materialen för de yngre eleverna har mera betoning på lek. Kursmaterialet omfattar noter och ett ”folkmusikens abc” -kompendium, tips för röstuppvärmning, samt ljudfiler som spelas in under kursen.

  • Folkvisor och enkla stämmor
  • Sång kombinerat med rytm och vanliga skolinstrument
  • Enkla arrangemang
  • Roliga sånglekar och dans
  • Diskussion, idéer och vidareutveckling med folkmusiken som tema
  • Möjlighet att träna i att leda låtarna med gruppen

Utbildare: Marianne Maans, Folkmusiker och utbildad musikmagister vid Sibelius-akademins folkmusiklinje.

Utbildarna Marianne Maans och Marina Lindholm.

Anmälan

Anmäl dig senast 15.5 med denna blankett.

Deltagaravgifter

DAGSKURS: 110 €
Inkluderar lunch, mellanmål och middag enligt kursprogrammet.

HELPENSION: 150 €
Inkluderar logi i dubbelrum, frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällste enligt kursprogrammet.

10 € extra avgift per natt för enkelrum.

Har du frågor?

Kontakta susanne@mwi.fi eller kurser@vnf.fi.

Kursen arrangeras av Martin Wegelius Institutet och Västra Nylands folkhögskola.

Covid-19 information

Vi planerar att genomföra kurserna på ett tryggt sätt och tar i beaktande de rekommendationer som är aktuella under sommaren. Om kursarrangören annullerar kursen på grund av Covid-19, betalas deltagaravgiften i sin helhet tillbaka. Kursarrangören har rätt att skicka hem en deltagare som påvisar Covid-19- relaterade symptom. Mot läkarintyg betalas deltagaravgiften för de uteblivna kursdagarna tillbaka. Var i kontakt med oss om du har mer Covid-19 relaterade frågor.