Författarskolan 2

I mars startar en uppföljning till den populära Författarskolan som pågår för andra året i rad på VNF.

Det här är en påbyggnadskurs för bearbetning av manus. Det är en kurs för dig som redan har ett manus och vill få det helt färdigt och ”rätt”. Kanske har du redan gått vår populära Författarskola, eller har skrivit ett nästan färdigt manus på egen hand.

OBS! Du måste inte ha gått Författarskolan för att kunna ansöka till Författarskolan 2.

Målsättning

Målsättningen är att göra manuset så färdigt som möjligt genom bearbetningsprocessens två delar: den kreativa processen och teknik.

Kursen består av tre kurshelger och individuell handledning. Mellan helgerna arbetar deltagarna koncentrerat med sina manus. Den slutliga målsättningen är att efter sex månader ha ett bearbetat manus färdigt.

Under den första kurshelgen finns båda kursledarna på plats. De befintliga texterna presenterar i grupp, och efter diskussion med skribenten, planeras ett individuellt upplägg för bearbetning av manuskriptet.

Varje deltagare tilldelas sin personliga handledare, Mia Franck eller Monika Fagerholm, som kommer att följa med och agera bollplank och ge handledning under processens gång.

Omfattning:

Kursen förverkligas genom 30 närstudielektioner under tre veckoslut (lö–sö, 5 lektioner/dag). Kursen omfattar distansarbete samt individuell handledning med någon av lärarna (6 h/deltagare).

Ansökan

Ansök senast den 27.1 genom att lämna in:

  1. Synopsis om 1–2 sidor över manus (handling, personer, vad det handlar om och vad som är poängen med det hela. Fritt formulerat). Även praktiska kortfattade upplysningar om form och upplägg, samt antal sidor.
  2. Hela manuset sidnumrerat i elektronisk form (för kursledarna att bläddra i).

 

Lärare: författarna Mia Franck och Monika Fagerholm

Kurstider: lördagar och söndagar kl. 10–15.30

Kursveckoslut:
9–10 mars, 1–2 juni och 17–18 augusti 2019

Kurspris: 460 €. Priset inkluderar undervisning under tre veckoslut + individuell handledning. Till priset tillkommer rimliga kostnader för lunch och kaffe.

Logi:  Två personers rum  20 €/natt. Enkelrum 30 €/natt.

Sista ansökningsdag: 27.1.2019
Fyll i ansökningsblanketten (här nedan) och bifoga bilaga 1 och 2 (se ovan).

Besked om studieplats meddelas inom några veckor efter att ansökningstiden gått ut. Det krävs 8 bekräftade deltagare för att kursen skall starta. Max antal deltagare: 10.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021