Introduktion till CVT (Complete Vocal Technique) och Masterclass

27-29.6.2019

Vill du få en starkare röst? Vill du bredda ditt sångregister? Hur lär du dig att nå högre eller lägre toner på ett effektivt sätt och vad händer anatomiskt när du använder ditt stöd?

Kom på en tre dagars introduktion till sångtekniken ”Complete Vocal Technique” och lär dig nya saker när det kommer till sång och röstanvändning.

Kursen inleds med en introduktion där vi gör gemensamma övningar. Efter det får de som anmält sig som aktiva deltagare enskild coaching av Markus inför hela gruppen (Masterclass). Är du passiv deltagare så deltar du i gemensamma övningar, följer med, men får inte individuell handledning.

Aktiva deltagare förbereder en sång som dom vill ha hjälp med. Det kan tex vara ett tekniskt problem eller hur man tolkar en sång eller så prövar man något av det som man gått igenom i introduktionen.

Lärare: Markus Lytts – Auktoriserad sångpedagog inom CVT- tekniken

Kurstid: torsdag-lördag 10-15.

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 10 aktiva deltagare anmäler sig till kursen. Max antal aktiva deltagare: 14. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 110 € inkl. lunch och kaffe för aktiva deltagare, 65 € inkl. lunch och kaffe för passiva deltagare.

Logi:  Två personers rum 24 €/natt. Enkelrum 34 €/natt (inkl. frukost).

Sista anmälningsdag: 24.5.2019

Anmälningar och information: kurser@vnf.fi, 019-222 6021

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum

Logi*

Bilagor (om det begärs för kursen du anmäler dig till)

Klicka en gång på "skicka" och vänta på meddelandet "Tack för din anmälan".