Arbetsrätt, 5 sp (ÅA)

1–3.10.2021

Målet är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar, varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag, arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill beahandlas bl.a. frågor i anslutning till arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati och jämställdhet.

De allmänna principerna för regleringen av arbetstagarens ställning, arbets- och kollektivavtal, medling i arbetstvister, arbetarskydd, arbetstid och semester, företagsdemokrati, jämställdhet.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande behärska arbetsrättens centrala delar.

Kursen ordnas i samarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

Förkunskapskrav

Inledningsstudier i juridik el. grundkurs i juridik.

Kurslitteratur:

Information publiceras senare.

Examinationsform

Tentamen. Tentamensdatum: 19.10, 9.11, 7.12

 

Lärare: JD Joachim Enkvist

Kurstid: fredag 18–20.30, lördag och söndag 10–15.15

Kursdeltagare: Kursen ordnas om minst 14 personer anmäler sig till kursen. Deltagarna antas till kursen i anmälningsordning.

Kurspris: 75 €
Åbo Akademi uppbär dessutom en studieavgift på 50 €/termin eller 100 €/läsår. Denna avgift gäller ej dem som redan är inskrivna för grundexamen vid ÅA. Tilläggskostnader tillkommer för måltider (lunch 6,50 €).

Logi: dubbelrum 20 €/natt, enkelrum 30 €/natt.

Tilläggsinfo: kurser@vnf.fi, 0440 22 6021

Sista anmälningsdag: 10.9.2021

 

Anmälan

Fyll i dina uppgifter och klicka till sist på "skicka" för att lämna in din anmälan.

Födelsedatum (fyll i med siffror)

Jag behöver logi*


(Enkelrum delas ut vid mån av möjlighet)

Var fick du först information om kursen? Välj ett alternativ:*
Öpp­na uni­ver­si­te­tet – flex­ib­la stu­di­er för alla!
Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men kan räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. En förutsättning för detta är att dina avlagda kurser kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer. Mera info hittas på www.abo.fi/opu