Vårterminen har börjat

Vårterminen kom igång 7.1.2021 med distansstudier.

Vi räknar med att starta med närstudier måndag 11.1.2021.

Kortkurverksamheten

Du som anmält dig till en kortkurs får per e-post information om hur kursen ordnas. En del kurser kan ordnas på distans och andra flyttas eventuellt till en senare  tidpunkt. Vänligen vänd dig till kurser@vnf.fi om du har frågor.

(Uppdateratat 8.1.2021)