Siktar du på universitetsstudier?

Vetenskapslinjerna vid VNF förbereder dig för inträde och fortsatta studier vid universitet eller högskola.

Natur & medicin

Under året får du fördjupa dig i kemi, fysik och matematik. Därtill orienterar du dig i specialområden som anatomi, fysiologi, cellbiologi, genetik, biokemi och miljöbiologi. För dig som siktar på att höja studentexamensresultat i naturvetenskapliga ämnen erbjuds dessutom förberedande kurser! På vårterminen fördjupar vi oss i inträdeslitteraturen och övar på inträdesprov.

Juridiska programmet

Under året får du insikt i juridikens många delområden, lär dig studieteknik, fördjupar dig i inträdeslitteraturen och övar på inträdesprov tillsammans med andra som har samma mål. Via studiebesök till olika instanser, också internationella domstolar, får du inblick i hur domstolsväsendet fungerar i praktiken. I många år har linjen bl.a. rest till Nederländerna och besökt International Criminal Court (ICC) i Haag.

ANSÖKAN PÅGÅR!